Geluidsmetingen

De gedachte leeft dat een schanskorf geluidskerend zou zijn. Dat is een schanskorf echter niet. Omdat een schanskorf gevuld met stenen veel tussenruimte en openingen heeft zijn er zoveel geluidslekken dat demping minimaal is. Wij hebben nooit meer dan een demping van 3 Db kunnen meten met de omgeving. Dat is te weinig.

Meting met een Decibelmeter Meting in het veld achterzijde korf

Geluidswerende kernen

Een schanskorf zou met een geluidswerende kern kunnen worden uitgevoerd. Dit vereist een geheel andere bouwwijze. Uiteindelijk zijn wij zelfs afgestapt van de traditionele bouwwijze van hoeken bevestigen met C-ringen en het toepassen van afstandhouders. De tradionele korf belemmert het werken met een andere kern die homogeen is. De afstandhouder moet dwars door de kern. Afhankelijk van de kern is de vraag of dat kan maar het doorsteken van een kern geeft ook weer een nieuw lek.

Middels een testopstelling hebben wij gezocht naar materialen die aan de volgende kwalificatie voldoen:

- Het moet toepasbaar zijn;
- Het moet een dempend werken;
- Het moet duurzaam zijn voor een reeks van jaren;
- Het moet ‘betaalbaar’ zijn, minimaal een alternatief voor andere vormen van geluidskering.

Geluidskist
Wij hebben een testopstelling gemaakt van 2 identieke geluidskisten. In de ene kist wordt een zender geplaatst en in de andere kist een ontvanger.

Het te testen materiaal wordt tussen de kisten geplaatst. De kisten worden stijf aangedrukt zodat er geen lekken ontstaat. Vervolgens wordt de zender aangezet en gemeten wat er in de andere kist aan geluid wordt ontvangen. Het te ontvangen geluid moet door het materiaal heen. Op deze wijze is goed te bepalen wat voor geluiddempende eigenschappen ieder soort materiaal heeft.

Gereedmaken testopstelling


Beproeving betonplaat


Geluidmeting kist


Wij zijn op deze wijze tot goede oplossingen gekomen waarvan wij een aantal onderdelen al in de praktijk hebben kunnen brengen.

Drukproeven
Het is ons enkele keren overkomen dat een schanskorf niet de eigenschappen behield die wij deze hadden toegedacht. In de korf kon op bepaalde plaatsen builen ontstaan, de druk werd te hoog of er sprongen draden los. Natuurlijk hebben wij het voor de klant altijd weer opgelost maar de oplossing is wel eens duurder geweest dan de hele aanneemsom.

Wij zochten antwoord op de volgende vragen:

- Hoeveel druk kan een korf hebben voordat deze bezwijkt, getest is

de uitvoering met 4 mm, 4.5 mm en 5 mm draaddikte;

- Heeft de bouwwijze invloed op de sterkte van de korf;

- Wat voor invloed hebben de c-ringen op de constructie.

Situaties zoals op onderstaande foto willen wij voorkomen:

In samenwerking met het Stendeninstituut in Emmen hebben wij diverse proef en controle-opstellingen bedacht. Uit onze testen hebben wij vervolgens weer constructieberekeningen kunnen herleiden zodat wij nu voor vrijwel iedere korf in iedere toepassing kunnen berekenen wat voor materialen er toegepast moet worden en welke bouwwijze de meest aangewezen bouwwijze is.

Opbouw testopstelling drukproef: