Geluidswerende schanskorf
Een schanskorf gevuld met stenen geeft 1 tot 3 Db demping, Voor een geluidswerend element is dat veel te weinig, Door in de schanskorf met een geluidswerende vulling te verwerken blijft hebt beeld van een schanskorf met nu wel gewenste Db demping. Hoeveel geluid er gedempt kan worden hangt af van het materiaal dat toegepast wordt als geluidsdemping. Wij onderscheiden 4 klassen: klasse 1: 25-40 DB, klasse 2: 15-25 DB, klasse 3: 10-15 DB en klasse 4: 6-10 DB

Een voorbeeld van een vulling met klasse 1 is bijvoorbeeld een schanskorf met een betonkern. De volgende wetmatigheid doet zich voor: Hoe hoger de demping, des te duurder de korf.

Grondkerende schanskorf

Een schanskorf kan als grondkering functioneren maar van belang is dat er een berekening aan ten grondslag ligt. De hoogte van de te keren grond en de breedte van de korf zijn bepalend of het toepasbaar is. Een korf van 30 cm breed zal minder gronddruk kunnen verdragen dan een korf van 100 cm breed. Toch worden schanskorven gebouwd die op het oog hele taluds keren. Dat kan als er een combinatie gemaakt wordt van korven en van geogrids zoals bijvoorbeeld Tensar. Het is niet aan te raden een dergelijke korf op het 'boerenverstand' te bouwen. Een deugdelijke berekening van een ingenieursbureau hoort ten grondslag te liggen aan het ontwerp.

Waterkerende schanskorf
Een schanskorf kan een onderdeel vormen van een beschoeiingelement. Dat kan zijn dat een korf geplaatst wordt op een stalen damwand of op een houten beschoeiing. Het voordeel van deze toepassing is de lange levensduur van de korf en het estetisch oogpunt van de beschoeiing.

Ook worden er schansmatrassen toegepast. Dir zijn schansmatrassen van veelal iets dunner draad die plat op het talud komen te liggen en er zorg voor dragen dat er geen gronduitspoeling plaatsvindt.

Schanskorf als gevelbekleding
Een schanskorf is heel goed toepasbaar als gevelbekleding van kolommen en wanden. Een loods van sandwichpanelen kan op een dergelijke wijze eenvoudig een luxe-uitstraling krijgen. Wij hebben een montage-methode ontwikkeld waardoor wij eenvoudig zonder veel schade aan de te bekleden wand een schanskorf als gevelbekleding kunnen monteren.

Grondkorf
Een grondkorf is een schanskorf waar deze in plaats van afgevuld te worden met stenen deze wordt gevuld met grond. Vaak een mengsel van teelaarde en compost. Aan de binnenzijde van de matten wordt dan folie of jute vastgemaakt. Vervolgens wordt de korf in lagen afgevuld met grond. Het voordeel ten opzichte van een grondwal is dat de breedte van de korf heel beperkt kan zijn. De grondkorf is natuurlijk bedoeld om te worden ingeplant. Aan de bovenzijde van de korf is het aan te raden om een sproei-installatie te maken. Bovendien heeft de grondkorf als een groot voordeel dat ze enorm geluidswerend is. De geluidswering is >25 dB.

Een schanskorf kan als grondkering functioneren maar van belang is dat er een berekening aan ten grondslag ligt. De hoogte van de te keren grond en de breedte van de korf zijn bepalend of het toepasbaar is. Een korf van 30 cm breed zal minder gronddruk kunnen verdragen dan een korf van 100 cm breed. Toch worden schanskorven gebouwd die op het oog hele taluds keren. Dat kan als er een combinatie gemaakt wordt van korven en van geogrids zoals bijvoorbeeld Tensar. Het is niet aan te raden een dergelijke korf op het 'boerenverstand' te bouwen. Een deugdelijke berekening van een ingenieursbureau hoort ten grondslag te liggen aan het ontwerp.